יעוד שטח למגורים ומוסדות ציבור - אופקים

תוכנית 23/ 03/ 108

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: יעוד שטח למגורים ומוסדות ציבור - אופקים
מספר: 23/ 03/ 108
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יעוד שטח לבתי מגורים 4 קומות דרכים וחניות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקיםאופקים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39552חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים17/03/1975תאריך פרסום בעיתון: 17/03/1975. תאריך פרסום בעיתון: 17/03/1975. תאריך פרסום בעיתון: 17/03/1975.
פרסום לאישור ברשומות13/03/1975תאריך פרסום: 13/03/1975. מס' ילקוט פרסומים: 2097. עמוד: 1337. שנה עברית: התשלה .
החלטה בדיון באישור תכנית27/01/1975
פרסום להפקדה ברשומות31/10/1974תאריך פרסום: 31/10/1974. מס' ילקוט פרסומים: 2056. עמוד: 252. שנה עברית: התשלה .
פרסום להפקדה בעיתונים12/10/1974תאריך פרסום בעיתון: 12/10/1974. תאריך פרסום בעיתון: 12/10/1974. תאריך פרסום בעיתון: 12/10/1974.
החלטה בדיון בהפקדה19/08/1974
קבלת תכנית12/08/1974