יעוד שטח למגורים וספריה

תוכנית 21/ 03/ 103

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: יעוד שטח למגורים וספריה
מספר: 21/ 03/ 103
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יעוד שטח וקביעת מטרת הבינוי לספריה ולמגורים,
יעוד שטח לכבישים, לחניות ולשטח פרטי פתוח.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשדרותשדרות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1884חלק15
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות02/06/1969תאריך פרסום: 02/06/1969. מס' ילקוט פרסומים: 1529. עמוד: 1565. שנה עברית: התשכט .
פרסום לאישור בעיתונים12/05/1969תאריך פרסום בעיתון: 12/05/1969. תאריך פרסום בעיתון: 12/05/1969.
החלטה בדיון באישור תכנית10/04/1969
פרסום להפקדה ברשומות12/12/1968תאריך פרסום: 12/12/1968. מס' ילקוט פרסומים: 1490. עמוד: 384. שנה עברית: התשכט .
פרסום להפקדה בעיתונים15/11/1968תאריך פרסום בעיתון: 15/11/1968. תאריך פרסום בעיתון: 15/11/1968. תאריך פרסום בעיתון: 15/11/1968.
החלטה בדיון בהפקדה21/09/1967
קבלת תכנית01/09/1967