יעוד שטח למגורים - אופקים

תוכנית 23/ 03/ 102/ 45

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: יעוד שטח למגורים - אופקים
מספר: 23/ 03/ 102/ 45
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יעוד שטח לבתי מגורים 3 ק + ע, שטח ציבורי פתוח, דרכים וחניות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39557חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/12/1980תאריך פרסום: 13/12/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2672. עמוד: 582. שנה עברית: התשמא .
פרסום לאישור בעיתונים13/12/1980תאריך פרסום בעיתון: 13/12/1980. תאריך פרסום בעיתון: 13/12/1980. תאריך פרסום בעיתון: 13/12/1980.
החלטה בדיון באישור תכנית14/07/1980
פרסום להפקדה ברשומות31/01/1980תאריך פרסום: 31/01/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2600. עמוד: 931. שנה עברית: התשם .
פרסום להפקדה בעיתונים11/01/1980תאריך פרסום בעיתון: 11/01/1980. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 11/01/1980. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 11/01/1980. עיתון: הארץ.
החלטה בדיון בהפקדה19/11/1979
קבלת תכנית01/11/1979