יעוד שטח למגורים, כפר מועאויה.

תוכנית ענ/ 375

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: יעוד שטח למגורים, כפר מועאויה.
מספר: ענ/ 375
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- שינוי יעוד חלקה 18 בגוש 20331 משטח חקלאי לשטח
מגורים.
- יצירת אפשרות חוקית להוצאת היתרי בנייה בתחום
התכנית ע"י ייעוד שטחים למגורים ולדרכים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהעירוןבסמ"הבסמ"המועאוויה

תיאור המיקום:
ישוב: מעאויה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
20331חלק18, 20-21, 23-26, 34, 4932
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לביטול הפקדה ברשומות08/01/2004תאריך פרסום: 08/01/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5262. עמוד: 1529. שנה עברית: התשסד .
החלטה בדיון בביטול הפקדה29/07/2003
פרסום להפקדה ברשומות01/06/1998תאריך פרסום: 01/06/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4650. עמוד: 3883. שנה עברית: התשנח .
פרסום להפקדה בעיתונים29/05/1998תאריך פרסום בעיתון: 29/05/1998.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו17/05/1998
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו17/05/1998
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה17/05/1998
החלטה בדיון בהפקדה13/12/1994
קבלת תכנית13/12/1994
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות200300929/07/2003