יעוד שטח למגורים, שינוי למתאר, עילוט

תוכנית ג/ 10717

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: יעוד שטח למגורים, שינוי למתאר, עילוט
מספר: ג/ 10717
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים, שצ"פ ודרך גישה רגלית.
ב. קביעת זכויות והנחיות בניה בתחום התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםעילוטעילוט
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17486חלק20, 23
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7215תכנית מתאר עילוטשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/07/2000תאריך פרסום: 12/07/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4901. עמוד: 4213. שנה עברית: התשס .
פרסום לאישור בעיתונים02/06/2000תאריך פרסום בעיתון: 01/06/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 01/06/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 02/06/2000. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו24/05/2000
החלטה בדיון באישור תכנית15/05/2000
פרסום להפקדה ברשומות30/03/2000תאריך פרסום: 30/03/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4867. עמוד: 3085. שנה עברית: התשס .
פרסום להפקדה בעיתונים03/03/2000תאריך פרסום בעיתון: 28/02/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/03/2000. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 03/03/2000. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו20/02/2000
החלטה בדיון בהפקדה12/04/1999
קבלת תכנית07/06/1998