יעוד שטח למגורים

תוכנית ג/ 6398

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: יעוד שטח למגורים
מספר: ג/ 6398
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יעוד חלק מחלקה 1 גוש 10334 למגורים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגבעות אלוניםביר אל-מכסורביר אל-מכסור

תיאור המיקום:
ישוב: ביר אל-מכסור

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10334חלק1, 6, 32
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 2863דרך גישה לשבט מוקמן -בביר אל מכסורשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/01/1991תאריך פרסום: 10/01/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3833. עמוד: 1065. שנה עברית: התשנא .
פרסום לאישור בעיתונים13/12/1990תאריך פרסום בעיתון: 13/12/1990.
החלטה בדיון באישור תכנית17/10/1990
פרסום להפקדה ברשומות15/05/1990תאריך פרסום: 15/05/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3767. עמוד: 2821. שנה עברית: התשן .
פרסום להפקדה בעיתונים14/02/1990תאריך פרסום בעיתון: 14/02/1990.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו28/12/1989
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו28/12/1989
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה28/12/1989
החלטה בדיון בהפקדה23/11/1988
קבלת תכנית23/11/1988