יעוד שטח למוסד ציבורי - בי"הס אורט - אילת

תוכנית 2/ 03/ 135/ 11

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: יעוד שטח למוסד ציבורי - בי"הס אורט - אילת
מספר: 2/ 03/ 135/ 11
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. יעוד שטח למבנה ציבור
ב. הסדרת שטח לכבישים וחניה
ג. הסדרת שטח ציבורי פתוח.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40010חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות25/09/1977תאריך פרסום: 25/09/1977. מס' ילקוט פרסומים: 2370. עמוד: 63. שנה עברית: התשלח .
קבלת תכנית25/09/1977