יעוד שטח למוסדות ציבור ומגורים

תוכנית 22/ 03/ 102/ 13

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: יעוד שטח למוסדות ציבור ומגורים
מספר: 22/ 03/ 102/ 13
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת שטח לבנין מקוה במגרש חניה, בנין ציבורי, פרטי פתוח ובתי מגורים,
לפי המלצה של משרד השיכון, באר שבע, מספר 13/01/49 מיום 3/6/66,
במקום שטח לתכנון מחדש.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39573כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות02/06/1969תאריך פרסום: 02/06/1969. מס' ילקוט פרסומים: 1529. עמוד: 1565. שנה עברית: התשכט .
פרסום לאישור בעיתונים07/05/1969תאריך פרסום בעיתון: 07/05/1969.
החלטה בדיון באישור תכנית19/12/1968
פרסום להפקדה ברשומות25/04/1968תאריך פרסום: 25/04/1968. מס' ילקוט פרסומים: 1444. עמוד: 1263. שנה עברית: התשכח .
פרסום להפקדה בעיתונים14/04/1968תאריך פרסום בעיתון: 14/04/1968.
החלטה בדיון בהפקדה01/02/1968
קבלת תכנית08/12/1967