יעוד שטח למוסדות ציבור - נתיבות

תוכנית 22/ 03/ 102/ 19

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: יעוד שטח למוסדות ציבור - נתיבות
מספר: 22/ 03/ 102/ 19
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- שינוי יעוד של שטח ציבורי פתוח לשטחים לחניה
ולבנייני ציבור (בית כנסת, גני ילדים, לשכת עבודה).
- שינוי יעוד של חלק ממגרש מגורים מס' 128 ב' לשטח ציבורי פתוח
(שביל להולכי רגל ברוחב 3.0 מ').

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39574כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית01/04/1971
פרסום להפקדה בעיתונים14/12/1970תאריך פרסום בעיתון: 14/12/1970. עיתון: הארץ.
החלטה בדיון בהפקדה23/07/1970
פרסום להפקדה ברשומות23/07/1970תאריך פרסום: 07/01/1971. מס' ילקוט פרסומים: 1689. עמוד: 737. שנה עברית: התשלא .
קבלת תכנית16/02/1969