יעוד שטח למוסדות ציבור - שדרות

תוכנית 21/ 03/ 102/ 17

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: יעוד שטח למוסדות ציבור - שדרות
מספר: 21/ 03/ 102/ 17
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד של שטח מגורים של 3-4 קומות לשטח לבנייני ציבור.
ביטול קטע מדרך (חניה) ויעוד השטח לבנייני ציבור
ולשטח פתוח (מעבר להולכי רכל).
שינוי יעוד של שטח לבנייני ציבור (חלק ממגרש 900) לשטח חניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשדרותשדרות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1899כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים03/07/1971תאריך פרסום בעיתון: 03/06/1971. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 03/06/1971. עיתון: הארץ.
פרסום לאישור ברשומות24/06/1971תאריך פרסום: 24/06/1971. מס' ילקוט פרסומים: 1732. עמוד: 2050. שנה עברית: התשלא .
החלטה בדיון באישור תכנית28/01/1971
פרסום להפקדה בעיתונים12/05/1970תאריך פרסום בעיתון: 12/05/1970. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 12/05/1970.
פרסום להפקדה ברשומות07/05/1970תאריך פרסום: 07/05/1970. מס' ילקוט פרסומים: 1622. עמוד: 1802. שנה עברית: התשל .
החלטה בדיון בהפקדה19/02/1970
קבלת תכנית03/11/1969