יעוד שטח למסגד בבסמת טבעון

תוכנית ג/ 1710

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: יעוד שטח למסגד בבסמת טבעון
מספר: ג/ 1710
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יעוד שטח לבנין צבורי

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםבסמת טבעוןבסמת טבעון

תיאור המיקום:
ישוב: בסמת טבעון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10368חלק204
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות03/05/1973תאריך פרסום: 03/05/1973. מס' ילקוט פרסומים: 1915. עמוד: 1609. שנה עברית: התשלג .
החלטה בדיון בהפקדה25/12/1972
קבלת תכנית20/12/1972