יעוד שטח למסדות ציבור - שטח ציבורי פתוח דרכים וחניות - שדרות

תוכנית 21/ 02/ 101/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: יעוד שטח למסדות ציבור - שטח ציבורי פתוח דרכים וחניות - שדרות
מספר: 21/ 02/ 101/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יעוד שטח למוסדות ציבור, שטח ציבורי פתוח, דרכים וחניות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשדרותשדרות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1897כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/11/1981תאריך פרסום: 12/11/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2762. עמוד: 210. שנה עברית: התשמב .
פרסום לאישור בעיתונים12/11/1981עיתון: ידיעות אחרונות.
החלטה בדיון באישור תכנית14/04/1980
פרסום להפקדה ברשומות17/01/1980תאריך פרסום: 17/01/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2596. עמוד: 797. שנה עברית: התשם .
פרסום להפקדה בעיתונים06/01/1980תאריך פרסום בעיתון: 19/12/1979. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 06/01/1980. עיתון: הארץ.
החלטה בדיון בהפקדה24/09/1979
קבלת תכנית01/09/1979