יעוד שטח למסודות ציבור שטחים ציבוריים - נתיבות

תוכנית 22/ 03/ 102/ 48

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: יעוד שטח למסודות ציבור שטחים ציבוריים - נתיבות
מספר: 22/ 03/ 102/ 48
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ליעד שטח למוסדות ציבור, שטחים ציבוריים פתוחים ודרכי גישה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39558כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית22/ 03/ 112קביעת אזור מגורים - נתיבותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים03/08/1980תאריך פרסום בעיתון: 03/08/1980. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/08/1980. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 03/08/1980. עיתון: ידיעות אחרונות.
פרסום לאישור ברשומות27/07/1980תאריך פרסום: 27/07/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2647. עמוד: 2152. שנה עברית: התשם .
החלטה בדיון באישור תכנית14/04/1980
פרסום להפקדה ברשומות31/01/1980תאריך פרסום: 31/01/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2600. עמוד: 392. שנה עברית: התשם .
פרסום להפקדה בעיתונים06/01/1980תאריך פרסום בעיתון: 06/01/1980. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 06/01/1980. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 06/01/1980. עיתון: הארץ.
החלטה בדיון בהפקדה29/10/1979
קבלת תכנית16/09/1979