יעוד שטח למפעל עיבוד מלח ושצ"פ

תוכנית 2/ 02/ 101/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: יעוד שטח למפעל עיבוד מלח ושצ"פ
מספר: 2/ 02/ 101/ 7
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יעוד שטח לבריכות מלח, יעוד שטח למפעל עיבוד מלח כולל שטח פרטי פתוח, יעוד שטח ציבורי פתוח, איתור בריכות סולריות ליצור אנרגיה בשטח תכנית מספר 1/127/03/2, צפונית לאיזור התיירות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
אילת .

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות03/08/1978תאריך פרסום: 03/08/1978. מס' ילקוט פרסומים: 2459. שנה עברית: התשלח .