יעוד שטח למקלטים ציבוריים ושצ"פ

תוכנית 15/ 03/ 102/ 32

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: יעוד שטח למקלטים ציבוריים ושצ"פ
מספר: 15/ 03/ 102/ 32
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ליעד שטח למקלטים ציבוריים ולשטח ציבורי פתוח
על ידי שינוי יעוד וקביעת מגבלות וזכויות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםמיתרמיתרמיתר

תיאור המיקום:
מקום: מיתר - שלב ב'

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100001כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית15/ 03/ 102/ 2מיתר - שלב ב'שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה28/01/2002
קבלת תכנית26/07/1998
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200200128/01/2002