יעוד שטח למקלטים - מושב נבטים

תוכנית 7/ 03/ 115/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: יעוד שטח למקלטים - מושב נבטים
מספר: 7/ 03/ 115/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד של אזור חקלאי לאיזור ציבורי
לצורך בנית מקלטים ציבוריים בחלקות 64 א' , 218 א'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעוןנבטים
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 115מושב נבטיםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/04/1983תאריך פרסום: 21/04/1983. מס' ילקוט פרסומים: 2912. עמוד: 1534. שנה עברית: התשמג .
פרסום לאישור בעיתונים19/04/1983תאריך פרסום בעיתון: 19/04/1983. תאריך פרסום בעיתון: 19/04/1983. תאריך פרסום בעיתון: 19/04/1983.
החלטה בדיון באישור תכנית07/02/1983
פרסום להפקדה ברשומות19/11/1982תאריך פרסום: 19/11/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2866. עמוד: 271. שנה עברית: התשמג .
פרסום להפקדה בעיתונים14/11/1982תאריך פרסום בעיתון: 14/11/1982. תאריך פרסום בעיתון: 14/11/1982. תאריך פרסום בעיתון: 14/11/1982.
החלטה בדיון בהפקדה26/07/1982
קבלת תכנית29/06/1982