יעוד שטח למרכז תיירות, בידור ומסחר סג'רא

תוכנית ג/ 8773

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: יעוד שטח למרכז תיירות, בידור ומסחר סג'רא
מספר: ג/ 8773
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ליעד שטח לפיתוח מרכז תיירות בידור ומסחר על ציר
תיירות ומסחר חשוב ופיתוח אופציות בילוי ולינה עבור
חיילים מן האזור ועבור אוכלוסית הסביבה הסמוכה
והאיזור.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתוןאילניה

תיאור המיקום:
ישוב: אילניה
סג'רא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15142חלק42, 50
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתממ/ 2תכנית מתאר למחוז הצפוןאישור ע"פ תמ"מ
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית15/02/1995