יעוד שטח למתקן הנדסי של חברת מקורות, יערה

תוכנית ג/ 14622

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: יעוד שטח למתקן הנדסי של חברת מקורות, יערה
מספר: ג/ 14622
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יעוד שטח למתקנים הנדסיים של חברת מקורות הכולל בריכת מים, משאבות ומתקנים הנדסיים.
שינוי יעוד קרקע חקלאית לקרקע למתקן הנדסי לצורך בריכות מים.
קביעת התכליות המותרות בשטח למתקן הנדסי
קביעת הוראות בניה בשטח למתקן הנדסי.
קביעת הוראות על שמירה על הנוף בהתאם לנספח הנופי המוצרף

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםחתכים
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה הגלילמעלה יוסףיערה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18603חלק13-14, 17
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/02/2008תאריך פרסום: 05/02/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5773. עמוד: 1806. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים04/01/2008תאריך פרסום בעיתון: 04/01/2008. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 04/01/2008. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 02/01/2008. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו13/12/2007
החלטה בדיון בהתנגדויות03/09/2007
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/05/2007
פרסום להפקדה ברשומות30/04/2007תאריך פרסום: 30/04/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5657. עמוד: 2566. שנה עברית: התשסז .
פרסום להפקדה בעיתונים30/03/2007תאריך פרסום בעיתון: 28/03/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 30/03/2007. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 30/03/2007. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו15/03/2007
החלטה בדיון בוולק"ח04/09/2006
החלטה בדיון בהפקדה01/02/2006
קבלת תכנית04/04/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף04/04/2004