יעוד שטח למתקן מיוחד - מזבלה עירונית

תוכנית 2/ 03/ 156

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: יעוד שטח למתקן מיוחד - מזבלה עירונית
מספר: 2/ 03/ 156
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לייעד שטח עבור שרותים עירוניים - מזבלה עירונית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית28/11/1977
פרסום להפקדה ברשומות07/07/1977תאריך פרסום: 07/07/1977. מס' ילקוט פרסומים: 2343. עמוד: 1862. שנה עברית: התשלז .
החלטה בדיון בהפקדה28/03/1977
קבלת תכנית28/02/1977