יעוד שטח למתקני טהול למי שופכין בדרך עין כרם- צובא.

תוכנית מי/ 163

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: יעוד שטח למתקני טהול למי שופכין בדרך עין כרם- צובא.
מספר: מי/ 163
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהצובה
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/05/1972תאריך פרסום: 18/05/1972. מס' ילקוט פרסומים: 1823. עמוד: 1644. שנה עברית: התשלב .
החלטה בדיון באישור תכנית07/03/1972
פרסום להפקדה ברשומות25/11/1971תאריך פרסום: 25/11/1971. מס' ילקוט פרסומים: 1780. עמוד: 405. שנה עברית: התשלב .
החלטה בדיון בהפקדה29/10/1971
קבלת תכנית21/07/1971