יעוד שטח לצרכי תיירות ונופש - קיבוץ ברור - חיל

תוכנית 7/ 02/ 303/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: יעוד שטח לצרכי תיירות ונופש - קיבוץ ברור - חיל
מספר: 7/ 02/ 303/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית לאתר תיירות, נופש ובריאות
על ידי שינויים ביעוד קרקע וקביעת הנחיות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשער הנגבברור חיל

תיאור המיקום:
ישוב: ברור חיל

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2097כל הגוש
2098כל הגוש
2099כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים15/12/1995תאריך פרסום בעיתון: 15/12/1995.
פרסום לאישור ברשומות03/12/1995תאריך פרסום: 03/12/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4356. עמוד: 699. שנה עברית: התשנו .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו30/10/1995
החלטה בדיון באישור תכנית11/09/1995
פרסום להפקדה ברשומות25/05/1995תאריך פרסום: 25/05/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4307. עמוד: 3396. שנה עברית: התשנה .
פרסום להפקדה בעיתונים29/03/1995תאריך פרסום בעיתון: 29/03/1995.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו05/03/1995
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו05/03/1995
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה05/03/1995
החלטה בדיון בהפקדה23/08/1993
קבלת תכנית28/04/1993