יעוד שטח לשכונת מגורים ל-99 יח"ד ע"י שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזוור מגורים א'.

תוכנית שד/ 1003/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: יעוד שטח לשכונת מגורים ל-99 יח"ד ע"י שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזוור מגורים א'.
מספר: שד/ 1003/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. יעוד שטח לשכונת מגורים ל-99 יח"ד ע"י:
1. שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור מגורים א'.
2. קביעת הנחיות ותנאים לבניית מבני המגורים.
3. קביעת תנאים להבטחת חזות שכונתית מתואמת.
ב. הרחבת שטח הישוב.
ג. בסיס לתשריט אחוד וחלוקה עפ"י סימן ז' לחוק
בהסכמת הבעלים.
ד. קביעת אזורים ושימושים המותרים בהם.
ה. קביעת הוראות להוצאת היתרי בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזדרום השרוןדרום השרוןנירית

תיאור המיקום:
ישוב: נירית

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7640חלק18, 2117
8900חלק2-5, 7, 11-15, 181
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/12/1996תאריך פרסום: 19/12/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4468. עמוד: 997. שנה עברית: התשנז .
פרסום לאישור בעיתונים21/11/1996תאריך פרסום בעיתון: 21/11/1996.
פרסום להפקדה בעיתונים05/02/1996תאריך פרסום בעיתון: 05/02/1996.
פרסום להפקדה ברשומות14/12/1995תאריך פרסום: 14/12/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4359. עמוד: 768. שנה עברית: התשנו .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו19/11/1995
החלטה בדיון בהפקדה08/02/1995
קבלת תכנית30/06/1994