יעוד שטח לשכונת מגורים

תוכנית צש/ 8/ 21/ 33

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: יעוד שטח לשכונת מגורים
מספר: צש/ 8/ 21/ 33
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1.יעוד שטח לשכונת מגורים 26 יח"ד על ידי:
א.שינוי יעוד שטח מאיזור חקלאי, לאזור מגורים א'
כמסומן בתשריט.
ב.קביעת הנחיות ותנאים לבניית מבני המגורים.
ג.קביעת תנאים להבטחת חזות שכונתית מתואמת.
2.יעוד שטח לאזור ש.צ.פ ע"י שינוי יעוד שטח מאזור
חקלאי לאזור ש.צ.פ כמסומן בתשריט.
3.התווית דרכים, הרחבת דרכים, ביטול דרכים קיימות,
התווית דרכים משולבות והתווית דרכים לצרכי ניקוז.
4.איחוד חלקות קיימות וחלוקה חדשה כמפורט בתשריט
ובהתאם להוראות פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון
והבניה בהסכמת הבעלים.

להלן תיקון טעות:
בהודעת הפירסום בעתונים שלהלן:
עיתון הארץ -מתאריך 11.10.01
עיתון הצופה -מתאריך 11.10.01
עיתון מקומית חדשות נתניה -מתאריך 12.10.01

ובהודעת הפרסום ברשומות בי.פ. 5030 בעמ' 368
מתאריך 12.11.01
פורסם בטעות הגוש: 7809
חלקות: 58 ,69-70 , 96,
חלקי חלקות: 71, 74

וצריך לפרסם:
גוש : 7801
חלקי חלקות: 58-59 , 68-71, 74, 96

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזלב השרוןלב השרוןעין ורד

תיאור המיקום:
ישוב: עין ורד

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7801חלק58-59, 68-71, 74, 96
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתהצ/ 19/ 4.שינוי
תוכניתצש/ 0/ 2/ 0.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/03/2002תאריך פרסום: 21/03/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5061. עמוד: 1725. שנה עברית: התשסב .
פרסום לאישור בעיתונים22/02/2002תאריך פרסום בעיתון: 21/02/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/02/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 22/02/2002. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו25/09/2001
החלטה בדיון באישור תכנית03/06/2001
פרסום להפקדה ברשומות18/04/2000תאריך פרסום: 18/04/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4873. עמוד: 3307. שנה עברית: התשס .
פרסום להפקדה בעיתונים07/04/2000תאריך פרסום בעיתון: 02/04/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/04/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 07/04/2000. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו21/02/2000
החלטה בדיון בהפקדה03/02/1999
קבלת תכנית22/11/1998
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200200213/01/2002