יעוד שטח לשרותי דרך - קיבוץ כפר מנחם

תוכנית 6/ 02/ 258

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: יעוד שטח לשרותי דרך - קיבוץ כפר מנחם
מספר: 6/ 02/ 258
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת תחנת דלק דרגה ג'
על ידי שינויים ביעודי קרקע וקביעת הנחיות ומגבלות
בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםיואבכפר מנחם
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2706חלק5
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 03/ 135ביטול ואיחוד חלקות וקביעת יעודים ואזוריםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות11/04/2000תאריך פרסום: 11/04/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4871. עמוד: 3259. שנה עברית: התשס .
פרסום לאישור בעיתונים17/03/2000תאריך פרסום בעיתון: 16/03/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 16/03/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 17/03/2000. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה23/02/2000
החלטה בדיון באישור תכנית25/01/1999
פרסום להפקדה ברשומות01/12/1998תאריך פרסום: 01/12/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4706. עמוד: 961. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה בעיתונים13/11/1998תאריך פרסום בעיתון: 13/11/1998.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו25/10/1998
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה25/10/1998
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו25/10/1998
החלטה בדיון בהפקדה11/05/1998
קבלת תכנית06/11/1996