יעוד שטח לתחנת תדלוק ושרותי דרך ריינה

תוכנית ג/ 11212

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: יעוד שטח לתחנת תדלוק ושרותי דרך ריינה
מספר: ג/ 11212
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לייעד שטח המוגדר בסעיף 3 לתחנת תדלוק מסוג ב' לפי
וראות תמ"א / 18 ושרותי דרך וקביעת הוראות להיתרי
ניה
ה
ב

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםריינהריינה

תיאור המיקום:
ישוב: רינה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17515חלק61-62, 81
17517חלק24-25
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית03/11/1999
קבלת תכנית10/03/1999