יעוד שטח לתחנת תדלוק, בכביש גלעם-אפק, שינוי למתאר

תוכנית ג/ 10065

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: יעוד שטח לתחנת תדלוק, בכביש גלעם-אפק, שינוי למתאר
מספר: ג/ 10065
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יעוד שטח לתחנת תדלוק מטיפוס ג' בהתאם לתמ"א 18.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשראפק

תיאור המיקום:
ישוב: אפק
וגלעם

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10249חלק40
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית30/07/1997