יעוד שטח לתכנון - מושב בקוע.

תוכנית מי/ 401

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: יעוד שטח לתכנון - מושב בקוע.
מספר: מי/ 401
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהבקוע
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמי/ 200תכנית מתאר מקומית למטה יהודהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות03/01/1980תאריך פרסום: 03/01/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2594. עמוד: 725. שנה עברית: התשם .
החלטה בדיון באישור תכנית11/09/1979
פרסום להפקדה ברשומות03/06/1979תאריך פרסום: 03/06/1979. מס' ילקוט פרסומים: 2540. עמוד: 1. שנה עברית: התשלט .
החלטה בדיון בהפקדה26/12/1978
קבלת תכנית19/11/1978