יעוד שטח ל- 7 וילות ברחוב יוסף פריצקר - שדרות

תוכנית 21/ 03/ 102/ 20

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: יעוד שטח ל- 7 וילות ברחוב יוסף פריצקר - שדרות
מספר: 21/ 03/ 102/ 20
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ליעד שטח ל- 7 וילות דרכים חניה ושטח ציבורי פתוח.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשדרותשדרות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1885כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית12/04/1976
פרסום להפקדה ברשומות05/02/1976תאריך פרסום: 05/02/1976. מס' ילקוט פרסומים: 2192. עמוד: 1168. שנה עברית: התשלו .
פרסום להפקדה בעיתונים01/02/1976תאריך פרסום בעיתון: 01/02/1976. תאריך פרסום בעיתון: 01/02/1976. תאריך פרסום בעיתון: 01/02/1976.
החלטה בדיון בהפקדה27/10/1975
קבלת תכנית01/10/1975