יעוד שטח עבור מכון טהור מי שופכין - דרך עין כרם צובא.

תוכנית מי/ 309

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: יעוד שטח עבור מכון טהור מי שופכין - דרך עין כרם צובא.
מספר: מי/ 309
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהצובה
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/02/1978תאריך פרסום: 22/02/1978. מס' ילקוט פרסומים: 2408. שנה עברית: התשלח .
החלטה בדיון בהפקדה12/04/1977
קבלת תכנית30/01/1977