יעוד שטח ציבורי פתוח - תל שבע

תוכנית 7/ 03/ 416

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: יעוד שטח ציבורי פתוח - תל שבע
מספר: 7/ 03/ 416
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית לשטח ציבורי פתוח על ידי
שינויים ביעודי קרקע, איחוד מגרשים וביטול הנחיות
ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםתל שבעתל שבע

תיאור המיקום:
ישוב: תל שבע
שכונה 10
גוש: 100058 חלקה: ל'-204, ל'-240

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100058חלק20, 204, 240
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לביטול אישור בעיתונים05/11/1999תאריך פרסום בעיתון: 03/11/1999. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/11/1999. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 04/11/1999. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות23/09/1999תאריך פרסום: 23/09/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4804. עמוד: 58. שנה עברית: התשס .
החלטה בדיון באישור תכנית05/07/1999
פרסום להפקדה בעיתונים19/03/1999תאריך פרסום בעיתון: 19/03/1999.
פרסום להפקדה ברשומות11/03/1999תאריך פרסום: 11/03/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4736. עמוד: 2693. שנה עברית: התשנט .
החלטה בדיון בהפקדה18/01/1999
קבלת תכנית12/07/1998