יעוד שטחים לבנייני ציבור - אופקים

תוכנית 23/ 03/ 102/ 19

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: יעוד שטחים לבנייני ציבור - אופקים
מספר: 23/ 03/ 102/ 19
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יעוד שטח לבתי מגורים דו-משפחתיים, קומה אחת, מוסדות ציבור,
שטחים ציבוריים פתוחים, דדרכים וחניות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39553חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/08/1981תאריך פרסום: 27/08/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2740. עמוד: 2664. שנה עברית: התשמא .
פרסום לאישור בעיתונים27/08/1981תאריך פרסום בעיתון: 27/08/1981. תאריך פרסום בעיתון: 27/08/1981. תאריך פרסום בעיתון: 27/08/1981.
החלטה בדיון באישור תכנית11/05/1981
פרסום להפקדה ברשומות12/02/1981תאריך פרסום: 12/02/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2692. עמוד: 1093. שנה עברית: התשמא .
פרסום להפקדה בעיתונים12/02/1981תאריך פרסום בעיתון: 12/02/1981. תאריך פרסום בעיתון: 12/02/1981. תאריך פרסום בעיתון: 12/02/1981.
החלטה בדיון בהפקדה24/11/1980
קבלת תכנית26/10/1980