יעוד שטחים לבנייני ציבור - אופקים

תוכנית 23/ 03/ 102/ 40

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: יעוד שטחים לבנייני ציבור - אופקים
מספר: 23/ 03/ 102/ 40
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מאזור מגורים לשטח לבנייני ציבור מוסד קשישים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39552חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/11/1979תאריך פרסום: 08/11/1979. מס' ילקוט פרסומים: 2576. עמוד: 241. שנה עברית: התשם .
פרסום לאישור בעיתונים06/11/1979תאריך פרסום בעיתון: 06/11/1979.
פרסום להפקדה ברשומות12/07/1979תאריך פרסום: 12/07/1979. מס' ילקוט פרסומים: 2550. עמוד: 1851. שנה עברית: התשלט .
פרסום להפקדה בעיתונים17/06/1979תאריך פרסום בעיתון: 17/06/1979.
החלטה בדיון בהפקדה26/03/1979
קבלת תכנית01/03/1979