יעוד שטחים לבנייני ציבור - אפקים

תוכנית 23/ 03/ 102/ 20

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: יעוד שטחים לבנייני ציבור - אפקים
מספר: 23/ 03/ 102/ 20
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. פירוט לתכנית רישום שיכונים ציבוריים מס' 4/12/1
בה מסומן שטח התכנית בשטח לתכנון מחדש.
ב. יעוד שטחים לבנין ציבור, לשטח ציבורי פתוח.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39553חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית19/12/1983
פרסום להפקדה ברשומות29/03/1979תאריך פרסום: 29/03/1979. מס' ילקוט פרסומים: 2524. עמוד: 1244. שנה עברית: התשלט .
פרסום להפקדה בעיתונים06/03/1979תאריך פרסום בעיתון: 06/03/1979. תאריך פרסום בעיתון: 06/03/1979.
החלטה בדיון בהפקדה25/12/1978
קבלת תכנית01/12/1978