יעוד שטחים למגורים , מבני ציבור ודרכים.

תוכנית ג/ 6671

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: יעוד שטחים למגורים , מבני ציבור ודרכים.
מספר: ג/ 6671
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ליעד שטחים למגורים , מבני ציבור ,דרכים .

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין

תיאור המיקום:
ישוב: סח'נין

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19270חלק
19271חלק
19289חלק
19290כל הגוש
19291חלק
19315חלק
19321חלק
19322חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 668תכנית מתאר סכניןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/03/1995תאריך פרסום: 16/03/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4291. עמוד: 2575. שנה עברית: התשנה .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה16/03/1995
פרסום לאישור בעיתונים15/02/1995תאריך פרסום בעיתון: 15/02/1995.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו08/06/1993
החלטה בדיון באישור תכנית20/01/1993
פרסום להפקדה ברשומות08/07/1990תאריך פרסום: 08/07/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3780. עמוד: 3325. שנה עברית: התשן .
פרסום להפקדה בעיתונים17/06/1990תאריך פרסום בעיתון: 17/06/1990.
קבלת תכנית30/03/1989