יעוד שטחים למוסדות - בין מושב מטע ואביעזר.

תוכנית מי/ 301

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: יעוד שטחים למוסדות - בין מושב מטע ואביעזר.
מספר: מי/ 301
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהאביעזר
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהמטע
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית11/07/1976