יעוד שטחים לסלילת דרך 411 כדרך אזורית דו מסלולית,

תוכנית מח/ 145/ ב

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: יעוד שטחים לסלילת דרך 411 כדרך אזורית דו מסלולית,
מספר: מח/ 145/ ב
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. ייעוד השטח למחלפים, צמתים, גשרים, גשרונים, מעברים,
תעלות, גדרות, קירות תומכים, וכן לביצוע כל עבודות חפירה,
מילוי והריסה הכרוכים בסלילת הדרך.
ב. ייעוד שטחים לסלילת דרך 411 כדרך אזורית דו מסלולית,
בעלת שני נתיבים לכל כיוון, שתהווה דרך עוקפת דרום מערבית
לרחובות, בקטע שבין צומת גבירול ועד לחיבור עם דרך 40.
ג. לאפשר סלילת ציר רוחב בין דרך 40 לדרך 42 ע"י חיבור
תכנית זו עם תכנית מאושרת מח/95 ותכנית 145 א'
(המוגשת במקביל לתכנית זו) היוצרות ביחד רצף,
המאפשר סלילת דרך 411 בין דרך 40 (צומת ברנר)
ועד לדרך 42.
ד. הרחבת דרכים קיימות.
ה. שינוי ייעוד משטח חקלאי לדרך.
ו. בניית מעבר חקלאי מתחת לדרך 411 ומתן גישה לשדות
קב' שילר מדרום לתוואי הדרך.
ז. ייעוד שטחים בתחום התכנית לטיפול נופי,
שיקום סביבתי ומניעת מפגעי רעש לייעודי קרקע
קיימים ומאושרים, שיווצרו עקב סלילתה ושימושה
של הדרך עפ"י תכנית זו, ולטפל בשיקומם של מפגעים אלו,
הכל עפ"י תכנית זו.
ח. פתרון בעיות ניקוז ע"י בניית מעבירי מים מתחת לדרך
המתוכננת והסדרת הזרימה בתעלות.
ט. קביעת הוראות ומגבלות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרחובותרחובותרחובות
מרכזשורקות

תיאור המיקום:
דרך 411 בקטע צומת גבירול עד דרך 40

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2634חלק3316-17, 32
2641חלק42
2643חלק162, 12-15
2645חלק2, 10, 16, 18-19
3652חלק12255, 60, 64, 123
3661חלק32, 5-7
3662חלק51-522, 53
3663חלק15-17, 22, 2511-12, 19, 21, 23
3665חלק4541-44
3678חלק15, 70, 72-73
3680חלק26, 28, 53, 558-10, 21, 23, 25, 27, 29-32, 44, 46-48, 50-51, 54, 58-60
3798חלק37-40, 52-54, 6936, 41, 50-51, 58-64, 67-68, 70-71, 73-79, 91-93, 108-109, 111, 121
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות25/06/2006תאריך פרסום: 25/06/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5544. עמוד: 3901. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים13/06/2006תאריך פרסום בעיתון: 31/05/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 13/06/2006. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 31/05/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו26/04/2006
החלטה בדיון באישור תכנית30/03/2005
החלטה בדיון בהתנגדויות30/03/2005
פרסום להפקדה ברשומות28/10/2002תאריך פרסום: 28/10/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5122. עמוד: 305. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים04/10/2002תאריך פרסום בעיתון: 30/09/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 30/09/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 04/10/2002. עיתון: עיתון מקומי.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/04/2002
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו21/01/2002
החלטה בדיון בהפקדה09/08/2000
קבלת תכנית07/10/1997