יעוד שטחים לצרכי ציבור - מרכז קק"ל גילת

תוכנית 7/ 02/ 305/ 33

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: יעוד שטחים לצרכי ציבור - מרכז קק"ל גילת
מספר: 7/ 02/ 305/ 33
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת משתלה קק"ל דרום ע"י איחוד
וחלוקת מגרשים, שינויים ביעודי קרקע, וקביעת הנחיות
ומגבלות בנייה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעון

תיאור המיקום:
מקום: מרכז (משתלת) גילת

גושים וחלקות:
גוש 1/ 100235 חלקי חלקות 4, 19
גוש 100236 (בהסדר) בני שמעון 31 חלקי חלקות 1, 2

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100235חלק
100236חלק
100242חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 305תכנית מיתאר בני שמעוןשינוי
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/11/2004תאריך פרסום: 09/11/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5342. עמוד: 393. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים01/10/2004תאריך פרסום בעיתון: 27/09/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 01/10/2004. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 28/09/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו18/08/2004
החלטה בדיון באישור תכנית03/05/2004
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר25/09/2001
פרסום להפקדה ברשומות13/09/2001תאריך פרסום: 13/09/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5018. עמוד: 4038. שנה עברית: התשסא .
פרסום להפקדה בעיתונים05/09/2001תאריך פרסום בעיתון: 29/08/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/09/2001. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 30/08/2001. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו25/06/2001
החלטה בדיון בוולק"ח21/05/2001
החלטה בדיון בהפקדה26/02/2001
קבלת תכנית16/12/1998
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200400403/05/2004