יעוד של 10 מגרשים בניה נמוכה - אופקים

תוכנית 23/ 03/ 102/ 10

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: יעוד של 10 מגרשים בניה נמוכה - אופקים
מספר: 23/ 03/ 102/ 10
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ליעד שטח לבתי מגורים קומה אחת,
מוסדות ציבור, שטח ציבורי פתוח ודרכים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39552חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/11/1979תאריך פרסום: 08/11/1979. מס' ילקוט פרסומים: 2576. עמוד: 241. שנה עברית: התשם .
פרסום לאישור בעיתונים28/10/1979תאריך פרסום בעיתון: 28/10/1979. תאריך פרסום בעיתון: 28/10/1979. תאריך פרסום בעיתון: 28/10/1979.
החלטה בדיון באישור תכנית02/07/1979
פרסום להפקדה ברשומות08/02/1979תאריך פרסום: 08/02/1979. מס' ילקוט פרסומים: 2512. עמוד: 921. שנה עברית: התשלט .
פרסום להפקדה בעיתונים14/01/1979תאריך פרסום בעיתון: 14/01/1979. תאריך פרסום בעיתון: 14/01/1979. תאריך פרסום בעיתון: 14/01/1979.
החלטה בדיון בהפקדה30/10/1978
קבלת תכנית01/10/1978