יעלים מגורים א'

תוכנית 2/ 03/ 135/ 26

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: יעלים מגורים א'
מספר: 2/ 03/ 135/ 26
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית זו באה לשנות תכנית בנין ערים מפורטת מס' 18/135/03/2 כדלקמן: א. שינוי יעוד מאיזור בניה א' לאיזור בניה ב' 1. ב. תקנון בניה מיוחד לבית 250 שהוא היחידי הנותר באיזור א'. ג. שינוי יעוד מאיזור מגורים ב'-1 לאיזור

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
שכונת יעלים,רח' חורב,שחם,הנחשת,המלחה,אילת

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40009חלק33-35, 39-43, 53-54, 57, 124, 138, 145, 187-188, 203-205, 241
40010חלק14-15, 17, 37-40, 42-45, 58-59, 62-65, 68, 90-92, 113-114, 118, 138, 141, 174, 180, 216-218, 237-241, 255, 257
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/06/1985תאריך פרסום: 23/06/1985. מס' ילקוט פרסומים: 3215. שנה עברית: התשמה .
פרסום להפקדה ברשומות21/06/1984תאריך פרסום: 21/06/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3065. שנה עברית: התשמד .
קבלת תכנית20/06/1984