יער אלונים

תוכנית ג/ 13709

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: יער אלונים
מספר: ג/ 13709
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרות התכנית:
1. פירוט שטחים עפ"י תמ"א 22 לשטחי יער ולשטחים חקלאיים.
2. ייעוד שטחי יעק נטע אדם קיים, יער טבעי לשימור ולטיפוח , יער פארק קיים ונטיעות בגדות נחלים, נוסף על אלה המאושרים על פי תמ"א 22.
3. יעוד שטחים ליער בר קיימא לשימוש רב תכליתי לרווחת הציבור.
4. יצירת תשתית צמחית לנוף ולנופש לאורך הנחלים ציפורי וקישון, תוך הדגשת קו הנחל והעשרת המגוון הצמחי.
5. הגדרת מוקדים והתווית דרכי יער ראשיות לפיתוחפעילות נופש ביער.

עיקרי הוראות התכנית:-
1. קביעת התכליות המותרות לכל ייעוד קרקע.
2. קביעת היקף בנייה מותר במוקדי פיתוח.
3. שינוי יער נטע אדם קיים בפועל, המוגדר כ"שטח חקלאי" ל" ליער נטע אדם קיים".
4. ייעוד שטחים ציבוריים פתוחים ל"יער טבעי לטיפוח " או ל"יער אדם קיים"

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאל
צפוןמבוא העמקיםבסמת טבעון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10312חלק1
10342חלק2
10343חלק1-3
10359חלק2-15, 18-20
10362חלק16
10363חלק11-12
10364חלק2
10365חלק1, 19-21, 27
10367חלק1-3
10371חלק2-3
10372חלק28, 36-37, 40, 45, 59
10373חלק19
10380חלק50-51, 53
10381חלק3, 471-2, 9-12, 14, 35, 46
10382חלק1-2, 17, 20
10383חלק1, 3-5, 18-19, 21
10384חלק6
10385חלק26-29, 31-33, 39
10387חלק1, 26
10388חלק31-2, 4-5, 7, 9
10389חלק34-5
10390חלק6
10391חלק1, 13-14
10392חלק1-2
10394חלק12
10395חלק1, 3-5
10460חלק2106
10461חלק1
10463חלק1, 3
10464חלק2, 5
10466חלק2-41, 7-9
10467חלק1-2, 5
10469חלק128, 10-11, 13, 19
10470חלק5, 76, 8
10471חלק3-5, 8, 13
10472חלק2
10473חלק1-6, 8-9
10474חלק263, 5, 14, 20, 23-25, 27, 29
10475חלק5-6, 8-91-4, 7, 10-11
10476חלק1-2, 4
10477חלק3, 6
10478חלק169
10479חלק155, 197194
10488חלק5-6
10515חלק3-4, 14, 16, 19-21, 24
10516חלק72, 4-5, 8-9, 12-14, 16-17
10590חלק46
10591חלק139
10592חלק9, 82, 268, 330, 3663, 218, 441
10593חלק60, 1475, 61, 171-172
10607חלק5, 83, 389, 482318, 391, 500, 503
11121חלק4-5, 11, 13, 16
11125חלק7
11126חלק1
11127חלק8-12, 15-24, 27, 32-33
11129חלק163, 9, 14-15, 17-19
11130חלק21
11132חלק19-20, 23, 33-34
11133חלק3, 5, 8, 10
11134חלק1-4, 21-22
11152חלק5
11165חלק2
11357חלק16
11358חלק13
11364חלק1
11365חלק17, 19
11371חלק17, 21
11376חלק14-16, 53-54, 63-68
11378חלק20
11379חלק3-8, 10-12, 14-15, 17-19, 21, 25-26, 31-35, 38-39
11383חלק2-3, 15, 17
11384חלק2
11385חלק58, 63
11387חלק25
11389חלק7
11390חלק23
11394חלק2, 103, 219, 322, 379
11395חלק1, 3-5
11399חלק1-78-11
11400חלק1
11401חלק1
11408חלק5
11490חלק17-19, 77, 79
11923חלק
12182חלק19
12193חלק63-5, 10, 18
12292חלק18, 221, 7-8, 16, 21
12293חלק2-3, 5, 7-9, 12, 15-16
12311חלק152, 4, 9, 12
12312חלק1, 4, 10-11, 153, 5, 8, 12-14, 16-22, 26-29, 34, 37, 42, 44, 47
12322חלק7, 182-6, 8-11, 14-16, 22, 28
12323חלק6-9
16707חלק83
17171חלק58, 60
17172חלק19, 29-30, 35, 37-38, 43-45
17173חלק8-10
17174חלק44, 48-49, 67
17175חלק35-362-3, 6-7, 10-11, 14-15, 18-19, 22-23, 25-28, 32-33, 37
17580חלק1, 1410-12, 15
17581חלק33-35, 44, 67-6919-22, 24-25, 28-30, 32, 36-37, 39-43, 46-48, 55-57, 60-66, 70, 75, 77-79, 81, 86, 90-93, 96, 100
17582חלק18, 211-2, 8-15, 17, 19-20, 25
17583חלק1-2, 6-8, 38
17584חלק1, 4-57-8, 58, 60
17586חלק1-3, 19
17588חלק92-3, 6, 8, 10-11
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמכ/ 1תכנית מתאר מקומית, רכסיםפירוט
תוכניתטב/ 34תכנית מתאר חלקית לקרית טבעון.פירוט
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה12/06/2003
קבלת תכנית09/01/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200300612/06/2003