יער אליקים

תוכנית ג/ 14047

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: יער אליקים
מספר: ג/ 14047
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. פירוט שטחים על פי תמ"א 22 לשטחי יער לסוגיו.
ב. ייעוד שטחי יער נטע אדם קיים, נוסף על אלה המאושרים על פי תמ"א 22.
ג. ייעוד שטחים ליער בר קיימא לשימוש רב תכליתי לרווחת הציבור.
ד. הגדרת מוקדים לפיתוח פעילות נופש ביער.

עיקרי ההוראות:
קביעת התכליות המותרות לכל שימוש קרקע.
קביעת הוראות בניה - היקף בנייה מותר במוקד הפיתוח.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיקנעם עיליתיקנעם עיליתיקנעם עילית
צפוןיזרעאליםמגידואליקים

תיאור המיקום:
התכנית ממוקמת מדרום לכביש מס 70 בין צומת אליקים במערב ליקנעם המשבה במזרח.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11093חלק11-18, 27-30, 56, 63, 70, 135, 190, 192
11495חלק34-36, 43-44, 46-48, 93, 101, 107, 109, 111, 121, 126
11496חלק73, 7519-20, 22, 24, 27-30, 32, 41, 44, 46, 51, 53, 56, 67, 69, 71, 77, 80
11834חלק1-7, 9-10, 17-19, 21-22, 25-45, 61, 65, 68, 77
11835חלק14-1710-13, 18, 48, 50, 52, 54, 56, 61, 101, 103, 105, 107, 109, 111
12088חלק153
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 297מתאר יוקנעם עליתשינוי
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעורפירוט
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/12/2011תאריך פרסום: 22/12/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6346. עמוד: 1576. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים04/11/2011תאריך פרסום בעיתון: 03/11/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 04/11/2011. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 03/11/2011. עיתון: עיתון מקומי ב.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט27/10/2011
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו24/10/2011
החלטה בדיון בהתנגדויות28/03/2011
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/10/2010
פרסום להפקדה ברשומות21/10/2010תאריך פרסום: 21/10/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6147. עמוד: 482. שנה עברית: התשעא .
פרסום להפקדה בעיתונים08/09/2010תאריך פרסום בעיתון: 06/09/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 07/09/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 08/09/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט15/08/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו08/08/2010
החלטה בדיון במועצה הארצית09/12/2008
החלטה בדיון בוולק"ח03/12/2007
החלטה בדיון בהפקדה14/09/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף15/12/2004
קבלת תכנית17/06/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות201100328/03/2011
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים118730/10/2010
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200901816/11/2009
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים37809/12/2008
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח26903/12/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים34216/10/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים32313/02/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח25201/01/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח24716/10/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח24211/07/2006
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200502614/09/2005
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200500417/01/2005
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה