יער גבעת משמר הנגב

תוכנית 7/ 03/ 455

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: יער גבעת משמר הנגב
מספר: 7/ 03/ 455
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לפרט שטח היער הקיים לצורך קביעת גבולות מדויקים,
שמושים מותרים ודרכים על פי תמ"א / 22
בהתאם למצב פיזי בשטח.
(הכנת תכנית ליער נטע אדם מס' 112 בתחום יער שמספרו 4220
בגליון משמר הנגב).

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעוןמשמר הנגב
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו04/11/2004
החלטה בדיון בהפקדה08/09/2003
קבלת תכנית10/04/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200301208/09/2003