יער גוש אבטח (יער חסה) - שקמים

תוכנית 6/ 03/ 284

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: יער גוש אבטח (יער חסה) - שקמים
מספר: 6/ 03/ 284
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. דיוק גבולות היער בהתאם להוראות תמ"א / 22.
2. מתן יעוד יער, ליערות נטועים שאינם בתמ"א / 22.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםחוף אשקלון

תיאור המיקום:
מקום: מזרחית לכביש 4 צפונית לכביש מס' 3
נ.צ. מרכזי: מזרח - 163000 צפון - 621.000

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1120חלק16, 22
1121חלק3, 5, 8, 10
2787חלק7, 10
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 02/ 234תכנית מתאר חוף אשקלוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/02/2005תאריך פרסום: 15/02/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5367. עמוד: 1629. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים24/12/2004תאריך פרסום בעיתון: 20/12/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/12/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 24/12/2004. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית06/09/2004
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר21/07/2004
פרסום להפקדה ברשומות06/07/2004תאריך פרסום: 06/07/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5311. עמוד: 3332. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים18/06/2004תאריך פרסום בעיתון: 15/06/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/06/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 18/06/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו02/06/2004
החלטה בדיון בוולק"ח03/05/2004
החלטה בדיון בהפקדה08/09/2003
קבלת תכנית20/07/2003