יער השלום שינוי משצ"פ ליער עפ"י תמ"א 22

תוכנית 10188

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: יער השלום שינוי משצ"פ ליער עפ"י תמ"א 22
מספר: 10188
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
דיוק גבולות ופירוט הפעילות היערנית המתוכננת עפ"י תמ"א 22 .

עיקרי ההוראות:
- שינוי יעוד שטח משטח פתוח ציבורי לשטח יער נטע אדם קיים, כמשמעו בתמ"א 22 .
- שינוי יעוד שטח משטח פתוח ציבורי, לשטח יער נטע אדם קיים .
- קביעת הוראות להקמת פארק ציבורי לבילוי ולנופש פעיל בשטח היער .
- קביעת השימושים המותרים בשטח כאמור ל: שטחי יער , מצפורי נוף ושבילים להולכי רגל , שטחים למתקני משחקים נופש ופיקניק , שטחים ארכיאולוגיים , היסטוריים , בוטניים וגיאולוגיים המשולבים בפיתוח הפארק , שטחי חניה שירותים ציבוריים וכד' .
- קביעת מערך הדרכים שבתחום הפארק בהתאם לקיים בשטח.
- קביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח.
- קביעת העקרונות לפיתוח ולבניה בשטח.
- קביעת הוראות ותנאים למתן היתר בניה עבור מוקד שירות ליער .

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושלים

תיאור המיקום:
דרום מזרח העיר, שטח מצפון לשכונת ארמון הנציב ומדרום לשכונת אבו טור - השטח הידוע כיער השלום .
קואורדינטה X 222/250
קואורדינטה Y 629/500
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
29983חלק11099, 106
30152חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2691קביעת יעודי קרקע במורדות הצפוניים של רכס ארמון הנציב.שינוי
תוכנית2823/ אהתווית דרך חדשה מזרח תלפיות.שינוי
תוכנית1864/ אתכנית מתאר לאבו-טור המזרחית.שינוי
תוכניתעמ/ 9תכנית מתאר לעיר העתיקה וסביבתה.שינוי
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2009
פרסום להפקדה ברשומות25/08/2009תאריך פרסום: 25/08/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5990. עמוד: 5454. שנה עברית: התשסט .
פרסום להפקדה בעיתונים24/07/2009תאריך פרסום בעיתון: 23/07/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 24/07/2009. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 24/07/2009. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט15/07/2009
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו05/07/2009
החלטה בדיון במועצה הארצית05/05/2009
החלטה בדיון בהפקדה03/03/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף22/02/2008
קבלת תכנית06/06/2006
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה