יער טורען

תוכנית ג/ 12955

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: יער טורען
מספר: ג/ 12955
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
פירוט ודיוק שטחים על פי תמ"א 22 לשטח יער לסוגיו
יעוד שטחים ליער בר קיימא לשימוש רב תכליתי לרווחת הציבור
הגדרת מוקדים ודרכים לפיתוח נופש ותיירות ביער
פירוט ודיוק שטח על פי תמ"א 8 שינוי שטח משמורת נוף לשמורת טבע.
קביעת התכליות והשימושים המותרים בכל יעוד קרקע, לרבות בשמורת טבע.
קביעת הוראות בניה - היקף בניה מותר במוקד הפיתוח.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתון
צפוןהגליל המזרחי
צפוןהגליל המזרחיבועיינה-נוג'יידאת
צפוןהגליל המזרחיטורעאן
צפוןיזרעאלים
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15217חלק101-3, 9
16585חלק1
16586חלק3
16587חלק1-2
16588חלק21
16589חלק1
16590חלק163, 14, 18
16591חלק1
16592חלק1
16593חלק1
16594כל הגוש
16595חלק31-2
16596כל הגוש
16597חלק11-131, 8
16598כל הגוש
16599כל הגוש
16600כל הגוש
16601חלק12
16602כל הגוש
16603חלק1-5, 76, 8-12, 14-17, 20, 27
16604חלק21, 14
16605חלק19-20
16606חלק1
16607חלק216
16608חלק131, 3
16609חלק1
16610חלק1
16611חלק6
16612חלק24, 325-6, 8-9, 23, 28, 31, 33
16613חלק2-4, 151, 5-6, 10-12, 18
16614חלק4-5, 111-3, 6-8, 12-13
16615חלק16-1913-15
17382חלק1-3
17383חלק15-17, 32
17384חלק111
17461חלק10, 13-14, 18, 36
17462חלק14-16, 30-31
17477חלק53-4, 8
17544חלק4, 28-2926, 43, 56, 59
17547חלק26-30, 34-3512, 15, 22, 25, 31-32, 36, 50-51, 56, 59-60, 64
17548חלק4, 6, 103, 14-15
17549חלק7-8, 29, 40-42, 45-545-6, 10, 25, 28, 30, 33-34, 36-39, 44
17550חלק13-16, 19-20, 2412, 17-18, 23, 25, 28
17552חלק1, 5, 30, 34-352, 6, 8-10, 31, 36-37
17626חלק1
17628חלק3-4
17630חלק78
17631חלק4
17659חלק21, 6
17660חלק1516
19372חלק4742-46, 48-49, 51, 79-82, 84-85
19394חלק6343, 50, 66-67, 69
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4596כביש גישה בית רימון ג'שינוי
תוכניתג/ 10034תכנית מתאר, בית רימוןשינוי
תוכניתג/ 1812כביש מס' 32 צומת פרוד - צומת גלוניכפיפות
תוכניתג/ 1231תכנית מתאר כפר כנאכפיפות
תוכניתג/ 1875כביש חיפה טבריה קטע הסוללים צומת גולניכפיפות
תוכניתג/ 11281דרכים חקלאיות בקטע בית רימון צומת גולניכפיפות
תוכניתג/ 12134מחצבת גולני, טוראןכפיפות
תוכניתג/ 13274תכנית מתאר בועיינה נוג'ידאתכפיפות
תוכניתג/ 13725תכנית מתאר עוזיירכפיפות
תוכניתג/ 13724תכנית מתאר רומאנהכפיפות
תוכניתמשצ/ 100תכנית הסדרי רישום, ציפורי והסביבהשינוי
תוכניתתמא/ 8תכנית מתאר ארצית לגנים לאומיים, שמורות טבע ושמורות נוףאישור ע"פ תמ"א
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעורפירוט
תוכניתתמא/ 3תכנית מתאר ארצית לדרכיםאישור ע"פ תמ"א
תוכניתתמא/ 14תכנית מתאר ארצית חלקית לשטחי כריה וחציבה - הוראות התכנית + אתרי מחוז צפון.אישור ע"פ תמ"א
תוכניתתממ/ 2/ 9תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9אישור ע"פ תמ"מ
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/02/2010תאריך פרסום: 08/02/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6061. עמוד: 1857. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים05/02/2010תאריך פרסום בעיתון: 04/02/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/02/2010. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 05/02/2010. עיתון: כל אל ערב.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט27/12/2009
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה11/11/2009
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו22/09/2009
החלטה בדיון בהתנגדויות15/09/2008
פרסום להפקדה ברשומות30/04/2007תאריך פרסום: 30/04/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5657. עמוד: 2562. שנה עברית: התשסז .
פרסום להפקדה בעיתונים30/03/2007תאריך פרסום בעיתון: 28/03/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 30/03/2007. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 30/03/2007. עיתון: עיתון מקומי א.
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר29/03/2007
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט14/03/2007
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו04/02/2007
החלטה בדיון במועצה הארצית28/02/2006
החלטה בדיון בהפקדה10/10/2005
קבלת תכנית16/01/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים108611/11/2009
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200802815/09/2008
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200802021/07/2008
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200801603/06/2008
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200703322/10/2007
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200703004/09/2007
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים74229/03/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים29428/02/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה לגנים לאומיים ושמורות טבע12109/02/2006
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון200501310/10/2005
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון200500906/07/2005
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200300612/06/2003
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200200830/09/2002
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה