יער יכיני

תוכנית 7/ 03/ 475

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: יער יכיני
מספר: 7/ 03/ 475
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. פרוט ודיוק תמ"א 22 בתחום תחולת התוכנית.
ב. יצירת מסגרת תכנונית להקמת יער לאורך ערוצי נחלים שמטרתו שיפור נוף, שיפור איכות הסביבה, נופש בחיק-הטבע ע"י הסדרת ייעודי ושימושי קרקע :
1) שינוי יעוד מ"שטח חקלאי" ל"יער" .
2) שינוי יעוד מ"יער עפ"י תמ"א 22 " ל"שטח חקלאי".
3)שינוי יעוד מ"אזור תעשיה" ל"יער".
ג. קביעת הנחיות ומגבלות בניה.
ד. דיוק מיקום נחלים בהתאם לתמ"א/34/ב/3.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשער הנגב
דרוםשמעוניםשדות נגב
דרוםשמעוניםמרחבים

תיאור המיקום:
נחל חנון, נחל יושיביה בסמוך למושבים ניר עקיבא, זרועה, יושיביה, יכיני ותקומה
בתחום מועצות אזוריות מרחבים ושער הנגב.
גושים וחלקות:

גוש סוג הגוש חלקות בשלמותן חלקי חלקות
264 מוסדר 6 5, 2, 1
265 מוסדר --- 6, 5
266 מוסדר --- 1,3
267 מוסדר --- 1
282 בהסדר --- ---
284 מוסדר 18, 16, 13, 11, 6-9, 4, 2
37-39 , 34, 30, 29, 25
53, 52, 50, 49, 45, 43, 40 ---
285 מוסדר 24-26, 23, 21
46, 42, 40, 35 29, 27, 17-20, 15, 1-6
48, 38, 36, 32
286 מוסדר 1-37 ---
287 מוסדר 1-38 ---
893 בהסדר --- ---
782 מוסדר --- 25
783 מוסדר 1 16, 11-13, 4-9
904 מוסדר --- 24, 20, 16, 8, 5
981 מוסדר 19 12-17, 8-10, 6, 5, 2
26, 25, 23, 22, 21, 19
100240 בהסדר --- ---
100244 מוסדר --- 18, 5-11, 1-3
100244/1 מוסדר --- 8, 1-6
100245 מוסדר 20, 17 16, 15, 9-12
27-29, 21-23
100245/1 מוסדר 7 9, 8, 1-6
100246 מוסדר --- 1,2
100276 מוסדר --- 2-5
400135 מוסדר --- 1
400136 מוסדר --- 1
400137 בהסדר --- ---

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 203/ 3מושב ניר עקיבאשינוי
תוכנית7/ 03/ 112/ 2קיבוץ גביםשינוי
תוכנית7/ 03/ 110/ 1קיבוץ סעדשינוי
תוכנית7/ 03/ 131מושב יכינישינוי
תוכנית7/ 03/ 192/ 4אזור תעשיה מבועיםשינוי
תוכנית7/ 02/ 328תכנית מתאר עזתהשינוי
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/06/2011תאריך פרסום: 14/06/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6250. עמוד: 4811. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים06/05/2011תאריך פרסום בעיתון: 06/05/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 06/05/2011. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 05/05/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט05/04/2011
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו21/03/2011
החלטה בדיון בהתנגדויות24/05/2010
החלטה בדיון במועצה הארצית09/03/2010
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/06/2009
פרסום להפקדה ברשומות29/06/2009תאריך פרסום: 29/06/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5971. עמוד: 4609. שנה עברית: התשסט .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית14/06/2009
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט06/06/2009
פרסום להפקדה בעיתונים05/06/2009תאריך פרסום בעיתון: 03/06/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/06/2009. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 04/06/2009. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו19/05/2009
החלטה בדיון בהפקדה14/11/2005
קבלת תכנית11/11/2004
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה