יער כורזים

תוכנית ג/ 16225

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: יער כורזים
מספר: ג/ 16225
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
פירוט ודיוק שטחים על פי תמ"א 22 לשטחי יער לסוגיו.
גריעת שטחי יער מתמ"א 22 כדי להתאים לתנאים מקומיים , תיקונים טכניים והפיכת שטחי יער לשטחים חקלאיים.
ייעוד שטחים ליער בר קיימא לשימוש רב תכליתי לרווחת הציבור.

עיקרי ההוראות:
קביעת התכליות המותרות לכל ייעוד קרקע.
שינוי "יער פארק מוצע" ל"יער טבעי לשימור" ושינוי "יער טבעי לשימור" ל"יער פארק מוצע"
שינוי שטח חקלאי ל"יער פארק מוצע" , ל"יער טבעי שימור" ל"גן לאומי" ול"גן ציבורי/ פארק"

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעמק הירדןעמק הירדן
צפוןהגליל העליוןמבואות החרמוןכורזים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13577חלק61-2, 9
13578חלק1, 6, 8
13633חלק1, 4, 6
13635חלק4
13928חלק2
13934חלק3
14077חלק4, 6, 8-13, 15-16, 18-23, 29
14078חלק4-5, 7, 22-23, 28
15640חלק3
15641חלק4-62-3, 7-9
15642חלק2-41
15643חלק1, 32
15644חלק1-3
15645חלק4, 9, 15, 26, 2812, 20, 22, 24
15646חלק12, 17, 21, 23, 34, 40, 421, 13-14, 18-19, 25, 39
15647חלק9-141-2, 4-5, 8, 15, 17
15648חלק3
15649חלק4, 30, 37, 39-40, 481, 32, 35, 38, 42, 44, 46, 54
15659חלק5
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4682חלוקת מגרשים מחדש אלמגורשינוי
תוכניתג/ 5698חלוקת מגרשים מחדש -עמיעד והסביבהשינוי
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעורפירוט
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/12/2009תאריך פרסום: 24/12/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6036. עמוד: 1094. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים27/11/2009תאריך פרסום בעיתון: 24/11/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/11/2009. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 27/11/2009. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה02/11/2009
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו14/09/2009
החלטה בדיון באישור תכנית08/07/2009
החלטה בדיון בולחוף25/03/2009
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר28/02/2009
פרסום להפקדה ברשומות05/02/2009תאריך פרסום: 05/02/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5913. עמוד: 2291. שנה עברית: התשסט .
פרסום להפקדה בעיתונים16/01/2009תאריך פרסום בעיתון: 13/01/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 16/01/2009. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 16/01/2009. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו25/12/2008
החלטה בדיון במועצה הארצית10/06/2008
החלטה בדיון בהפקדה12/02/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף04/07/2006
קבלת תכנית29/03/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה לגנים לאומיים ושמורות טבע14102/06/2011
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים108302/11/2009
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200901222/07/2009
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200901108/07/2009
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - הועדה לשמירה על הסביבה החופית - ולחוף4825/03/2009
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה למיון תוכניות - ולחוף5004/03/2009
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים100428/02/2009
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200801318/06/2008
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים36410/06/2008
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200800520/02/2008
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200702126/12/2007
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון200700312/02/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה