יער כפר החורש, מצפון למגדל העמק עד שמשית

תוכנית ג/ 17182

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: יער כפר החורש, מצפון למגדל העמק עד שמשית
מספר: ג/ 17182
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית :
- דיוק ופירוט שטחים עפ"י תמ"א 22 לשטחי יער לסוגיו .
- הוספת/הרחבת שטחי יער נטע אדם קיים ומוצע , יער טבעי לשימור ולטיפוח ויער פארק מוצע ונטיעות בגדות נחלים , שאינם כלולים בתמ"א 22 .
- שמירה על שטחים פתוחים ועל אופיים כשטחי מרעה .
- ייעוד שטחים ליער בר קיימא לשימוש רב תכליתי לרווחת הציבור .

עיקרי הוראות התכנית :
קביעת גבולות ליערות.
קביעת התכליות המותרות בכל ייעוד קרקע .
קביעת הוראות בדבר הקמת תשתיות ופיתוח השטח .

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמגדל העמקמגדל העמק
צפוןיזרעאלים
צפוןמבוא העמקים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11176חלק
11370חלק
11371חלק
11379חלק
16883חלק
16885חלק
16886חלק
16887חלק
16888חלק
16889חלק
17190חלק
17193חלק
17194חלק
17196חלק
17286חלק
17294חלק
17295חלק
17296חלק
17304חלק
17305חלק
17340חלק
17342חלק
17377חלק
17416חלק
17417חלק
17426חלק
17427חלק
17443חלק
17444חלק
17450חלק
17451חלק
17452חלק
17453חלק
17454חלק
17458חלק
17459חלק
17483חלק
17485חלק
17486חלק
17487חלק
17488חלק
17489חלק
17490חלק
17491חלק
17492חלק
17493חלק
17494חלק
17495חלק
17497חלק
17498חלק
17499חלק
17585חלק
17722חלק
17723חלק
17724חלק
17725חלק
17726חלק
17802חלק
17805חלק
17809חלק
17818חלק
17820חלק
17821חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 3370ביטול חלקות וחלוקתן מחדש - רמת דודשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף05/04/2009
קבלת תכנית30/07/2007