יער כרמון

תוכנית 6/ 03/ 320

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: יער כרמון
מספר: 6/ 03/ 320
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. דיוק ופירוט יערות בהתאם להוראות תמא/ 22.
2. הגדרת שטחים לחקלאות.
3. קביעה ופיתוח של חניוני נופש פעיל, מצפורים ואנדרטאות כולל כניסות לשטחי היער.
4. שימור וטיפוח הנוף.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי יעוד קרקע חקאלית ליער.
2. קביעה מדויקת של גבולות היערות.
3. פירוט התכליות המותרות ביר עפ''י תמא/ 22.
4. קביעה ופיתוח של חניוני נופש פעיל, מצפורים ואנדרטאות כולל כניסות לשוחי היער.
5. קביעת הוראות והנחיות עיצוב לשטחים המיועדים לפיתוח.
6. קביעת תנאים לביצוע התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביה
דרוםשקמיםשפיר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1093חלק36, 114, 16627, 34-35, 37-40, 42-43, 105-113, 115-122, 171-172
1094חלק19, 38-397-18, 20-31, 33-35, 41, 43, 45, 54-55, 78
1095חלק31, 33-3440
1096חלק34, 37
1106חלק97
1141חלק42, 48-511-3, 40, 52
2558חלק11-13, 16, 215-7, 9-10, 14-15, 17-20, 22-23, 25
2681חלק2, 6-7
2682חלק57
2685חלק4, 6, 115, 7, 12
2686חלק2-4, 8
2695חלק5
2771חלק8, 16
2772חלק1225, 30-32, 43-44
2773חלק8, 175, 11-15, 23, 25
2779חלק1
2780חלק1
2863חלק14
2906חלק17
3071חלק178-9, 11, 19
3072חלק20, 375-6, 15, 24, 34, 38-40
3073חלק12
3074חלק9-104, 6
3075חלק3, 7, 9, 11
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה24/09/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף12/06/2012
קבלת תכנית23/04/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201201024/09/2012