יער מסד ארבל

תוכנית ג/ 16192

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: יער מסד ארבל
מספר: ג/ 16192
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
הכנת תכנית למתחם יערות מסד ארבל כמרחב משולב של יערות וגן לאומי לרווחת הציבור ולמטרת נופש ותיירות תוך שמירה על ערכי טבע מורשת ונוף.
פירוט ודיוק גבולות היער בהתאם להוראות תמ"א 22
פירוט ודיוק שטחי שמורת טבע וגנים לאומיים על פי תמי"א 8 ותמ"מ 2/9.

עיקרי ההוראות:
1. קביעת יעודי הקרקע השונים יער נטע אדם קים / מוצע יער פארק מוצע, יער טבעי לשימור, יער טבעי לטיפוח גן לאומי.
2. שינוי יעוד שטחי יער לסוגיו לקרקע חקלאית
3. פירוט יתר התכליות המותרות בסוגי היער השונים עפ"י תמ"א / 22.
4. מתן החניות והוראות לממשק היער
5. קביעת תנאים לביצוע התכנית.
6. תיקון 4 לתמ"א / 22: העברת 342 דונם יער טבעי לטיפוח ליעוד יער פארק מוצע.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתוןארבל
צפוןמרום הגלילמרום הגליל
צפוןעמק הירדןעמק הירדן
צפוןהגליל המזרחיעילבוןעילבון
צפוןגלילית מחוז צפוןמקומי - מחוזי מחוז הצפון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15412חלק37, 48, 52, 57-58
15413חלק36-44
15414חלק1, 52-4, 6-10
15415חלק1-4, 17-18
15416חלק241-2, 5-6, 13, 22, 26
15418חלק1-3, 5, 9, 11, 25, 93, 98
15420חלק1-4
15421חלק1-5
15422חלק1
15423חלק1-3, 7-8
15424חלק52-53
15457חלק4-5, 7-8, 11, 13, 15, 17-211-3, 6, 9-10, 12, 14, 16
15458חלק2-11, 13-18, 20-241, 12, 19
15459חלק2-51, 6-9, 11-12
15460חלק1, 23, 25-26, 462, 7, 9-16, 18, 21-22, 29, 31-32, 34-36, 38, 41-45
15461חלק18, 20, 23-24, 27-28, 31, 66, 73, 80
15462חלק60, 74, 76, 81-82, 85, 92-104, 169-172
15463חלק8, 131-7, 9-12, 14-20, 24, 27, 52-54, 60-62
15464חלק1-6, 608, 23-24, 64
15597חלק2-3, 6
15598חלק26, 28-34, 39-56
15599חלק24-261, 21-23, 27-29, 31
15600חלק36-42, 47-48, 51-52, 77
15601חלק2, 4, 6-91, 3, 10-14, 26, 29, 32
15602חלק71-73, 75, 77, 79
15603חלק182, 5, 16, 19-24
15612חלק5, 8, 57
15613חלק4-9, 1410-13, 15-18
15614חלק22-25
17309חלק5, 7, 14-20, 22-352-4, 6, 8-13, 21, 36-38
17310חלק1-2, 5-7, 9-11, 13, 15-16, 18-21, 24-25, 27-34, 36-38, 50-51, 66-68, 70-71, 73-763-4, 8, 17, 22-23, 26, 35, 39-44, 49, 52-58, 60-62, 64-65, 69, 72
17311חלק2-31, 33-34, 53, 86, 91, 93-951, 32, 35, 38-40, 47-52, 54-55, 57-58, 68, 73-74, 78, 80-83, 87, 90, 92
17319חלק18, 143, 148, 1521-17, 19-29, 31-32, 35-38, 40-47, 67, 94-96, 108, 141-142, 144, 147
17320חלק1-9, 13, 22, 24-25, 27-29, 31-3610-12, 14-21, 23, 26, 30, 37-38
17321חלק6, 122-5, 8, 10-11, 13
17324חלק2, 7, 20, 351, 3-6, 8-12, 18-19, 21-22, 36, 39
19373חלק42, 45
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4229שינוי יעוד למחצבה, הר קוץ, עילבוןשינוי
תוכניתג/ 100פרק לאומי ארבל חיטיןשינוי
תוכניתג/ 14823קידוח חיטין 5שינוי
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעורפירוט
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימורכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/03/2011תאריך פרסום: 17/03/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6214. עמוד: 3196. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים18/02/2011תאריך פרסום בעיתון: 18/02/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/02/2011. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 18/02/2011. עיתון: כל אל ערב.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו24/01/2011
החלטה בדיון בהתנגדויות04/10/2010
פרסום להפקדה ברשומות01/06/2010תאריך פרסום: 01/06/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6093. עמוד: 3187. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר09/05/2010
פרסום להפקדה בעיתונים23/04/2010תאריך פרסום בעיתון: 23/04/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/04/2010. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 23/04/2010. עיתון: כל אל ערב.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו14/03/2010
החלטה בדיון במועצה הארצית15/04/2008
החלטה בדיון בהפקדה12/02/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף06/04/2006
קבלת תכנית09/03/2006
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה